Postadresse: Kvitnesvegen 11, 6062 Brandal
Oranisasjonsnummer: 916 456 735
Bankkontonummer: 3910 32 61299

 

 

 

 


Kommunale verv for Folkelista

Kommunestyret (KS)

Bernt Brandal - ordførar - mobil 904 18 633
Kristian Fuglseth – leiar valutvalet - mobil 924 40 866
Kjetil Nesset - leiar NMU - mobil 911 67 921
Ranja Dimmen Alme - medlem formannskapet - mobil 995 36 549
Annika Hove medlem LKU - mobil 917 20 954

Varamedlemmer

  1. Einar Jarle Måseide - mobil 930 53 883
  2. Øyvind Grimstad Gryt
  3. Ivar Karl Liaset - mobil 900 74 932
  4. Erlend Liavåg Grotle
  5. Joachim Martin Moldskred
  6. Per Gunnar Hjørungdal
  7. Kristine Hareide
  8. Anja Merete Nykrem Korshaug

Formannskapet (FS)

Bernt Brandal - leiar - mobil 904 18 633
Ranja Dimmen Alme - mobil 995 36 549

Varamedlemmer

1. Kjetil Nesset
2. Annika Hove
4. Kristian Fuglseth

Levekårsutvalet (LKU)

Einar Jarle Måseide – nestleiar - mobil 930 53 883
Annika Hove medlem LKU - mobil 917 20 954
Joachim Martin Moldskred (vara)

Næring og miljøutvalet (NMU)

Kjetil Nesset - leiar - mobil 911 67 921
Annika Hove (vara) - mobil 917 20 954

Eldrerådet

Johan Bertel Brandal – mobil 952 79 324

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Einar Jarle Måseide - mobil 930 53 883
Joachim Martin Moldskred – mobil 900 17 823


Kontakt oss

Meld deg inn i Folkelista ved å betale kr 100 til bankkontonr 3910 32 61299