Postadresse: Kvitnesvegen 11, 6062 Brandal
Oranisasjonsnummer: 916 456 735
Bankkontonummer: 3910 32 61299

 

 

 

 


Filer frå arkivet

 

Budsjett og velferd i Hareid

Kvifor har velferd vorte så upopulært

Heilt open talarstol i Hareid

Kan vi vente på HAFAST?

Godtgjerslereglementet i Hareid - innlegg i Vikebladet/Vestposten 3.9.2019

Folkelista og kommunereforma - innlegg i Vikebladet/Vestposten 3.9.2019

Skulane i Hareid - innlegg i Vikebladet/Vestposten 30.8.2019

Byggje og bu i Hareid - innlegg i Vikebladet/Vestposten 30.8.2019

Dette er folkelista - innlegg i Vikebladet/Vestposten 20.8.2019

Folkelista og vindturbinar - innlegg i Vikebladet/Vestposten 27.8.2019

20070816 Kvifor Folkelista og kva vil vil.pdf

20070904 Kven er truverdig

20070906 Har avisene bløffa

20070908 Folkelista framfor valet

20070908 Kvifor du bør velje Folkelista

20070924 Takk frå Folkelista

20080103 Nytt politisk arbeidsår

20080105 Hemmelege avtalar

20080327 Avfall

20110115 Hareid Arbeidarparti og Bigset skule

20110702 Frp og avtalebrot

20110908 Kvifor røyste Folkelista

20150331 FOLKELISTA for Hareid kommune

Bør ein avlyse reforma

Det er ikkje eit kaffeslabbedas

Det var for godt til å vere sant-KORT

Dette viser at innbyggarane ikkje trur på at større er betre

Er det 50 år sidan sist reform

Folkelista er

folkelista for folkeviljen 2

Folkelista sitt program 2015

Folkestyret er noko å styre etter_v3

Forslaget viser kulturskilnadene

Gigantomanien handlar meir om handlekraft enn fornuft

H + U var vi ferdige med i 2012

HAREID-ULSTEIN undersøkinga

Ingenting å tene på storkommune

Intensjonsavtalane er forkasta

Kommunereform er ei farse

Kommunereform Still deg sjølv desse spørsmålet

Kommunereforma er Keisaren sin nye klede

Kommunikasjon, tillit og lokaldemokrati

Kva er ei kommune

No må Ulstein ta ansvaret for brannvern

Nytale og andre krumspring om kommunereforma III

Om programmet for Folkelista

Prosentrekning og overskrifter

Reknestykka stemmer ikkje

Røyster Grimstad for tvang eller ikkje

Skulekvalitet og skulekrinsar - to sider av same sak

Tannhelse for framtida

Tussa og gjeld i YSS

Veljarguide mai 2016

Vis respekt for folkerøystinga


Kontakt oss

Meld deg inn i Folkelista ved å betale kr 100 til bankkontonr 3910 32 61299