Postadresse: Kvitnesvegen 11, 6062 Brandal
Oranisasjonsnummer: 916 456 735
Bankkontonummer: 3910 32 61299

 

 

 

 Tillitsvalde 2021

Leiar:
Dag Audun Eliassen - mobil 901 73 343
Kvitnesvegen 11
6062 Brandal

Nestleiar:
Bernt Brandal - mobil 904 18 633
Almestadbakken 3
6062 Brandal

Skrivar:
Kristian Fuglseth - mobil 924 40 866
Hareidsvegen 283
6060 Hareid

Styremedlemmer:
Annika Hove - mobil 917 20 954
Røysetvegen 197
6060 Hareid

Kjetil Nesset - mobil 911 67 921
Liavegen 40
6063 Hjørungavåg

Vara:
1. Ranja Dimmen Alme - mobil 995 36 549
2. Ivar Karl Liaset - mobil 900 74 932

Ettersynsperson:
Einar Jarle Måseide - mobil 930 53 883

Valnemnd:
Hallgeir Teigene - mobil 901 92 591
Marianne Overå - mobil 950 37975


Kontakt oss

Meld deg inn i Folkelista ved å betale kr 100 til bankkontonr 3910 32 61299